Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Dr. Slabihoudka x 17. listopadu (DÚR+DSP+DPS+IČ+AD)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P16V00000049
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektové dokumentace stavby pro vydání územního rozhodnutí a dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby s osazením světelně signalizačního zařízení (dále jen "SSZ") v ulicích Dr. Slabihoudka a 17. listopadu , v k.ú. Poruba, obec Ostrava.
  Podkladem pro vypracování projektových dokumentací je studie "Optimalizace dopravní obsluhy ve vybraných lokalitách", kterou zpracovala společnost UDI MORAVA s.r.o, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, archivní číslo 50/2014 v červnu 2014. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení, výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby a vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "BOZP") včetně výkonu koordinátora BOZP při přípravě projektové dokumentace.
 • Předpokládaná hodnota
  1 415 100,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  24.3.2016 09:29:06
 • Poslední změna
  2.5.2023 11:20:45, Lucie Kožaná
 • Lhůta pro podání nabídek
  11.4.2016 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Lenka Jurníčková, tel: 599442035, ljurnickova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
48391531 Projekt 2010, s.r.o. CZ 1 197 900,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Projekt 2010, s.r.o., IČ: 48391531, CZ
 • Nabídková cena
  1 197 900,00 Kč s DPH
 • Cena dle smlouvy
  1 197 900,00 Kč s DPH (990 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2022
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2021
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2020
  520 300,00 Kč s DPH (430 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2019
  382 360,00 Kč s DPH (316 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  246 840,00 Kč s DPH (204 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2017
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)