Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

IVC Ostrava - Jih (PD+IČ+AD)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P10V00000113
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Předmět
  Vypracování projektových dokumentací včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dohledu v rámci stavby "Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih". Jedná se o vypracování:projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP),plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vč. průběžné aktualizace,zadávací dokumentace stavby pro výběr zhotovitele stavby (ZDS),a dále zajištění:výkonu inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby na zajištění vydání všech pravomocných stavebních povolení, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy stavby,výkonu autorského dohledu.

 • Datum uveřejnění
  23.3.2016 10:36:44
 • Poslední změna
  23.3.2016 10:36:44, Ing. Ivana Fatková
 • Kontaktní osoba
  Ivana Fatková, tel: 599442373 , ifatkova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
27787443 PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. CZ 5 977 955,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., IČ: 27787443, CZ
 • Nabídková cena
  5 977 955,00 Kč s DPH
 • Cena dle smlouvy
  5 977 955,00 Kč s DPH (4 980 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  5 977 955,00 Kč s DPH (4 980 000,00 Kč bez DPH)