Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Areál ZOO - energie (TDS+BOZP)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P16V00000254
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výkon odborného technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho následné aktualizace při realizaci stavby "Areál ZOO – energie" v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost TRIMR s.r.o., se sídlem: Sokola Tůmy 1536/5, 709 00 Ostrava, pod číslem projektu 00592014 v květnu 2016.
 • Datum uveřejnění
  7.3.2017 14:47:03
 • Poslední změna
  16.2.2021 15:15:31, Ing. Ivana Fatková
 • Kontaktní osoba
  Lenka Jurníčková, tel: 599442035, ljurnickova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
25826336 KOFING a.s. CZ 1 014 827,00 Kč s DPH 838 700,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  KOFING a.s., IČ: 25826336, CZ
 • Nabídková cena
  1 014 827,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  6.3.2017 00:00:00
 • Cena dle smlouvy
  1 014 827,00 Kč s DPH (838 700,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  1 014 827,00 Kč s DPH (838 700,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)