Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Výstavba vodovodu a kanalizace v ulici Rajská (PD+AD)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P16V00000229
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je provedení průzkumných prací, vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby vč. vypracování Plánu BOZP, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, položkového rozpočtu a dále výkon občasného autorského dozoru po dobu realizace stavby „Výstavba vodovodu a kanalizace v ulici Rajská“, v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava.
 • Datum uveřejnění
  10.3.2017 09:53:14
 • Poslední změna
  15.2.2023 13:35:09, Lucie Kožaná
 • Kontaktní osoba
  Ivana Fatková, tel: 599442373 , ifatkova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
15497551 Ing. Renata Fuková CZ 641 300,00 Kč s DPH 530 000,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Ing. Renata Fuková, IČ: 15497551, CZ
 • Nabídková cena
  641 300,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  3.3.2017 00:00:00
 • Cena dle smlouvy
  641 300,00 Kč s DPH (530 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2017
  350 900,00 Kč s DPH (290 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2019
  278 300,00 Kč s DPH (230 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2020
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2021
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2022
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)