Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Nábřeží Ostravice - stavba č.4

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000196
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je realizace výsadby popínavých a převislých rostlin na nábřežních zdech, ozelenění nábřeží, výsadba nižších keřových porostů a květnaté louky (dále jen „zeleň“), včetně zajištění následné rozvojové péče a údržby o vysazenou zeleň po dobu 3 let.
  Výsadby budou realizovány v okolí toku řeky Ostravice, v k.ú. Moravská Ostrava (od ul. Českobratrské směrem k mostu Miloše Sýkory) a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (prostor na břehu řeky naproti radnice směrem k mostu Miloše Sýkory, Seidlerovo nábřeží). Jde o prostor v těsné blízkosti nábřežních zdí (po obou stranách toku).
  Výsadba bude provedena podle dokumentace „VÝSADBY NA NÁBŘEŽNÍCH ZDECH – Řešení výsadeb popínavých převislých rostlin na nábřežních zdech a přilehlých plochách“ z března 2017, zpracované Architektonickou kanceláří ARKOS s.r.o., IČO 47678798, projektant profese Ing. Magda Cigánková Fialová, IČO: 69221189, se sídlem: Bukovanského 2089/37, 710 00, Ostrava - Slezská Ostrava.
 • Předpokládaná hodnota
  982 651,52 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  23.10.2017 13:59:34
 • Poslední změna
  30.3.2023 13:03:49, Lucie Kožaná
 • Kontaktní osoba
  Ing. Kamila Vasilová, tel: 599442345, kvasilova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
28620968 Údržba pozemků, a.s. CZ 750 122,86 Kč s DPH 619 936,25 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Údržba pozemků, a.s., IČ: 28620968, CZ
 • Nabídková cena
  750 122,86 Kč s DPH
 • Uhrazená cena
  750 122,86 Kč s DPH (619 936,25 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2019
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  612 347,42 Kč s DPH (506 072,25 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2017
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)