Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Stavební úpravy pavilonu H1 a H2 - TDS + BOZP

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000198
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výkon odborného technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho následné aktualizace při realizaci stavby "Stavební úpravy v pavilónu H2 – zřízení Metabolické JIP a nové chráněné únikové cesty v pavilonu H1 a H2" v Městské nemocnici Ostrava v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost DaF-PROJEKT s.r.o., se sídlem: Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava, IČO: 25905813, v červnu 2016 s dopracováním v září 2017, č. zakázky: 987/16.
 • Předpokládaná hodnota
  600 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  21.11.2017 10:42:06
 • Poslední změna
  11.3.2021 14:47:51, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  27.10.2017 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Andrea Laslopová, tel: +420 599 443 339, alaslopova@ostrava.cz

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

 • Smlouva_3266_2017.pdf (pdf, 1.07 MB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/38922bcc25a6f60/5a13f4ba97d9eSmlouva-Redigovano.pdf
  uveřejněno 21.11.2017 10:41:55 uživatelem Ing. Andrea Laslopová