Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Zahloubení ul. Bohumínská v úseku Dědičná - Těšínská - investiční záměr

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000235
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je zpracování investičního záměru zahloubení ulice Bohumínská v úseku křížení s ulicemi Dědičná – Těšínská, s úmyslem odvedení tranzitní dopravy pro vozidla, která uvedeným úsekem pouze projíždějí a míjí centrum města (v návaznosti na již hotovou studii proveditelnosti stavby zpracovanou společností SAMSON PRAHA, spol. s r.o.). Zahloubení ulice Bohumínská ve vytýčeném úseku je zamýšleno formou výstavby tunelu a svedením středních jízdních pruhů do podzemí. Úprava předpokládá zachování šířky horní části komunikace při výrazném zklidnění nadzemního silničního provozu a návrh architektonické revitalizace celého dotčeného území.
 • Předpokládaná hodnota
  1 000 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  7.12.2017 10:58:43
 • Poslední změna
  4.3.2020 07:39:59, Ing. Ivana Fatková
 • Kontaktní osoba
  Jan Lasevič, tel: 599442356, jlasevic@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
48539589 SAMSON PRAHA, spol. s r.o. CZ 1 125 300,00 Kč s DPH 930 000,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  SAMSON PRAHA, spol. s r.o., IČ: 48539589, CZ
 • Nabídková cena
  1 125 300,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  6.12.2017 10:57:00
 • Cena dle smlouvy
  1 125 300,00 Kč s DPH (930 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  1 125 300,00 Kč s DPH (930 000,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)