Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000271
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  jednací řízení bez uveřejnění
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména:
  a) odborná technická, tvůrčí a jiná činnost dodavatele spočívající v dopracování soutěžního návrhu příslušného účastníka do podrobnosti jednotlivých stupňů dokumentace až do stupně dokumentace pro zadání veřejné zakázky na realizaci projektované stavby (tzn. dokumentace pro provádění stavby, vč. soupisu prací, dodávek a služeb, vč. výkazu výměr v souladu s právními předpisy o veřejném investování), a to vše dle obecně závazných právních předpisů, platných technických norem a pokynů objednatele,
  b) poskytnutí zadavateli výhradní licence k užití výsledků činností dodavatele, včetně jejich hmotného zachycení,
  c) inženýring a
  d) výkon činnosti autorského dozoru.
 • Datum uveřejnění
  24.1.2018 13:01:07
 • Poslední změna
  26.5.2020 09:30:59, Ing. Tomáš Smolík
 • Kontaktní osoba
  Ivana Růžičková, tel: 599443256 , iruzickova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
277906480 KWK Promes, arch. Robert Konieczny PL 16 940 000,00 Kč s DPH 14 000 000,00 Kč bez DPH
01422294 Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o. CZ 8 349 000,00 Kč s DPH 6 900 000,00 Kč bez DPH

Nabídka byla vyřazena z důvodu odstoupení účastníka.

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  KWK Promes, arch. Robert Konieczny, IČ: 277906480, PL
 • Nabídková cena
  16 940 000,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  10.1.2018 12:00:00
 • Cena dle smlouvy
  16 940 000,00 Kč s DPH (14 000 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2019
  17 020 161,29 Kč s DPH (14 066 249,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)