Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Areál provozu kanalizační sítě v Ostravě - Třebovicích, Severní spoj (PD + AD+ IČ)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000020
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Vypracování projektových dokumentací vč. Plánu BOZP a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby "Změny uspořádání areálu Provoz kanalizační sítě v Ostravě - Třebovicích vyvolané stavbou severního spoje" v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava.
  Rozsah plnění:
  - zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR),
  - zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP),
  - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS),
  - zpracování plánu BOZP včetně zajištění funkce koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby,
  - výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby v rozsahu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení,
  - výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby,
  a to dle varianty č. 2 technicko-ekonomické studie stavby "Změny uspořádání areálu Provoz kanalizační sítě v Ostravě - Třebovicích vyvolané stavbou Severního spoje".
 • Předpokládaná hodnota
  992 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  27.2.2018 13:30:13
 • Poslední změna
  2.5.2023 07:56:27, Lucie Kožaná
 • Kontaktní osoba
  Ivana Růžičková, tel: 599443256 , iruzickova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
00563081 ATELIÉR 5, spol. s r.o. CZ 1 082 950,00 Kč s DPH 895 000,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  ATELIÉR 5, spol. s r.o., IČ: 00563081, CZ
 • Nabídková cena
  1 082 950,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  26.2.2018 12:00:00
 • Cena dle smlouvy
  1 082 950,00 Kč s DPH (895 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2022
  1 040 600,00 Kč s DPH (860 000,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

 • SMLOUVA_0562_2018.pdf (pdf, 723.37 kB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/1e7ce56d3d6fa74/5a954ef0c17f8SMLOUVA-0562-2018.pdf
  uveřejněno 27.2.2018 13:28:40 uživatelem Ing. Ivana Růžičková