Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Rekonstrukce ul. Mánesova

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000027
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Realizace stavby "Rekonstrukce ul. Mánesova" v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o rekonstrukci místní komunikace (vozovky a chodníků) ul. Mánesova v úseku mezi ulicemi Nádražní a Maroldova. Při rekonstrukci bude obnovena komunikace vč. odvodnění, dojde k výstavbě parkovacích a kontejnerových stání, úpravě dopravního značení, výměně veřejného osvětlení a vegetačním úpravám.
  Součástí plnění předmětu této veřejné zakázky je také zajištění následné péče o vysazenou zeleň po dobu 3 let.
 • Předpokládaná hodnota
  20 000 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  21.3.2018 10:27:27
 • Poslední změna
  3.10.2019 12:25:17, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  16.4.2018 14:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ivana Růžičková, tel: 599443256 , iruzickova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
02604795 ALPINE Bau CZ a.s. CZ 20 536 692,83 Kč s DPH 16 972 473,41 Kč bez DPH
47676175 AWT Rekultivace a.s. CZ 18 206 090,23 Kč s DPH 15 046 355,56 Kč bez DPH
45274924 EUROVIA CS, a.s. CZ 17 461 955,70 Kč s DPH 14 431 368,35 Kč bez DPH
25855581 JANKOSTAV s.r.o. CZ 17 050 768,73 Kč s DPH 14 091 544,41 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  JANKOSTAV s.r.o., IČ: 25855581, CZ
 • Nabídková cena
  17 050 768,73 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  12.6.2018 12:00:00
 • Cena dle smlouvy
  17 098 411,60 Kč s DPH (14 130 918,68 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  17 098 411,60 Kč s DPH (14 130 918,68 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  5 198 517,20 Kč s DPH (4 296 295,21 Kč bez DPH)

Dokumenty

Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

 • Dodatek_2126D1_2019.pdf (pdf, 413.67 kB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/163c833dff4b38f/5d0b904145e12Dodatek-2126D1-2019.pdf
  uveřejněno 20.6.2019 15:55:25 uživatelem Ing. Ivana Růžičková
 • SMLOUVA_2126_2018.pdf (pdf, 969.68 kB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/7d2f8ed5d21a44b/5b20deb6a8552SMLOUVA-2126-2018.pdf
  uveřejněno 13.6.2018 11:07:14 uživatelem Ing. Ivana Růžičková

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)