Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Sportovní areál u ZŠ Bílovecká - DÚR+IČ

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000015
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“) včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro investiční akci „Sportovní areál u ZŠ Bílovecká“ v katastrálním území Svinov, obec Ostrava. Podkladem pro vypracování DÚR je investiční záměr „Modernizace dětského dopravního hřiště a sportovního zázemí školy v Ostravě – Svinově“ zpracovaný Ing. arch. Jiřím Halfarem, IČO 65516885, se sídlem: Gen. Vlachého 184, Mokré Lazce v prosinci 2017.
 • Předpokládaná hodnota
  544 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  6.4.2018 09:40:23
 • Poslední změna
  9.1.2019 10:53:03, Ing. Ivana Fatková
 • Kontaktní osoba
  Jan Lasevič, tel: 599442356, jlasevic@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
75379007 Ing. Roman Fildán CZ 714 916,40 Kč s DPH 590 840,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Ing. Roman Fildán, IČ: 75379007, CZ
 • Nabídková cena
  714 916,40 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  6.4.2018 09:39:00
 • Cena dle smlouvy
  714 916,40 Kč s DPH (590 840,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  714 916,40 Kč s DPH (590 840,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)