Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Parkoviště Hlubina - PD+IČ+BOZP+AD - II.

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000106
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby "Parkoviště Hlubina" v k. ú. Moravská Ostrava a k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to dle investičního záměru ke stavbě obj.č. 1043/2017/OD zpracovaného v září 2017 Ostravskými komunikacemi, a.s., IČO: 25396544, se sídlem: Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
  Rozsah předmětu veřejné zakázky:
  - zpracování dokumentace k posouzení záměru ve zjišťovacím řízení rozptylové studie,
  - zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR),
  - zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního(ch) povolení (DSP),
  - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS),
  - zpracování plánu BOZP včetně zajištění funkce koordinátora BOZP,
  - výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby v rozsahu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení,
  - výkon autorského dozoru.
 • Předpokládaná hodnota
  2 914 470,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  25.4.2018 13:20:59
 • Poslední změna
  10.2.2021 10:40:16, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  16.5.2018 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Andrea Laslopová, tel: +420 599 443 339, alaslopova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
75379007 Ing. Roman Fildán CZ 4 051 646,28 Kč s DPH 3 348 468,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Ing. Roman Fildán, IČ: 75379007, CZ
 • Nabídková cena
  4 051 646,28 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  28.6.2018 13:00:00
 • Cena dle smlouvy
  4 698 996,28 Kč s DPH (3 883 468,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  2 349 457,00 Kč s DPH (1 941 700,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2019
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)