Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Rekonstrukce kotelny Archivu města Ostravy

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000044
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce kotelny Archivu města Ostravy“ v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost TERMIA K+Š s.r.o., IČO: 47985852, se sídlem: 28. října 168, 709 00 Ostrava v červenci 2017.
  Jedná se o rekonstrukci stávající kotelny na zemní plyn a instalace termoregulačních armatur. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet podmínky vyplývající ze Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru č. 2/18 ze dne 17. 01. 2018.
 • Předpokládaná hodnota
  1 039 643,30 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  14.5.2018 07:10:27
 • Poslední změna
  6.8.2018 10:36:45, Ing. Ivana Fatková
 • Kontaktní osoba
  Ing. Kamila Vasilová, tel: 599442345, kvasilova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
60792434 IGB Holding, a.s. CZ 1 252 126,15 Kč s DPH 1 034 815,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  IGB Holding, a.s., IČ: 60792434, CZ
 • Nabídková cena
  1 252 126,15 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  11.5.2018 07:06:00
 • Cena dle smlouvy
  1 252 126,15 Kč s DPH (1 034 815,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  1 252 126,15 Kč s DPH (1 034 815,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)