Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Divadlo loutek - fasáda, okna, dřevěné prvky

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000089
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby "Divadlo loutek – fasáda, okna, dřevěné prvky" v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., se sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674, v listopadu 2017. Jedná se o rekonstrukci historické části objektu Divadla loutek v Ostravě, která řeší zateplení obvodového pláště, výměnu oken a dveří dřevěných výkladců 1.NP z důvodu snížení energetické náročnosti budovy. Projekt neřeší "novou scénu Divadla loutek".
 • Předpokládaná hodnota
  10 809 909,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  6.6.2018 14:49:51
 • Poslední změna
  22.8.2019 08:37:54, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  11.7.2018 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Andrea Laslopová, tel: +420 599 443 339, alaslopova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
28491670 TRUHLÁŘSTVÍ PETR KAISER s.r.o. CZ 13 067 620,62 Kč s DPH 10 799 686,46 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  TRUHLÁŘSTVÍ PETR KAISER s.r.o., IČ: 28491670, CZ
 • Nabídková cena
  13 067 620,62 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  5.10.2018 15:34:00
 • Cena dle smlouvy
  13 067 620,62 Kč s DPH (10 799 686,46 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  13 067 620,62 Kč s DPH (10 799 686,46 Kč bez DPH)

Dokumenty

Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

 • Smlouva_3013_2018.pdf (pdf, 1.55 MB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/0e8976aab5298d5/5bc5e87e0a351Smlouva-3013-2018.pdf
  uveřejněno 16.10.2018 15:33:03 uživatelem Ing. Andrea Laslopová

Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)