Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Rekonstrukce zdroje tepla v objektu MPO - Hlubinská 6

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000083
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je úprava zařízení stávající kotelny v objektu Hlubinská 6, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost TERMIA K+Š s.r.o., IČO: 47985852, se sídlem: 28. října 168, 709 00 Ostrava, v únoru 2018.
  Jedná se o výměnu dvou ks plynových kombinovaných kotlů ÚT a TUV včetně zásobníku a úpravy armatur. Součástí jsou stavební úpravy související s rekonstrukcí kotelny a bývalé strojovny.
 • Předpokládaná hodnota
  1 540 287,67 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  13.6.2018 08:02:56
 • Poslední změna
  24.9.2018 07:37:13, Ing. Ivana Fatková
 • Kontaktní osoba
  Ing. Kamila Vasilová, tel: 599442345, kvasilova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
60792434 IGB Holding, a.s. CZ 1 764 123,00 Kč s DPH 1 457 953,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  IGB Holding, a.s., IČ: 60792434, CZ
 • Nabídková cena
  1 764 123,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  7.6.2018 08:00:00
 • Cena dle smlouvy
  1 764 123,00 Kč s DPH (1 457 953,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  1 764 123,00 Kč s DPH (1 457 953,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)