Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000170
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Dodávky
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  jednací řízení bez uveřejnění
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Fyzická dodávka elektřiny v hladině nízkého napětí do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů, s výjimkou veřejného osvětlení, s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetického zákona a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu.
 • Datum uveřejnění
  19.6.2018 08:12:33
 • Poslední změna
  28.6.2018 08:15:07, Ing. Tomáš Smolík
 • Kontaktní osoba
  Pavel Antonín Eger, tel: +420 722 707 402, pavel.eger@tendersystems.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
24128376 Amper Market, a.s. CZ 13 588 433,66 Kč s DPH 11 230 110,46 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Amper Market, a.s., IČ: 24128376, CZ
 • Nabídková cena
  13 588 433,66 Kč s DPH
 • Cena dle smlouvy
  13 588 433,66 Kč s DPH (11 230 110,46 Kč bez DPH)

Dokumenty

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)