Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Rekonstrukce ulice Hájkova

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000107
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby „Rekonstrukce ulice Hájkova“, v k.ú. Přívoz, obec Ostrava spočívající v:
  - provedení celé konstrukce živičné vozovky v tl. min. 300mm, včetně odvodnění,
  - provedení podélných parkovacích stání podél levostranného chodníku,
  - provedení stavebních úprav oboustranného chodníku,
  dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Rekonstrukce ulice Hájkova“, k.ú. Přívoz, obec Ostrava, kterou zpracovala společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., IČO: 45797170, se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, Kancelář Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 702 00 Ostrava, zak.č.13-02-17, v září 2014 - tato vychází z DSP z 01/2014.
 • Předpokládaná hodnota
  2 528 877,65 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  21.6.2018 09:16:54
 • Poslední změna
  14.5.2019 10:15:00, Ing. Ivana Fatková
 • Kontaktní osoba
  Ing. Kamila Vasilová, tel: 599442345, kvasilova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
41035704 STASPO, spol. s r.o. CZ 2 946 085,35 Kč s DPH 2 434 781,28 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  STASPO, spol. s r.o., IČ: 41035704, CZ
 • Nabídková cena
  2 946 085,35 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  21.6.2018 09:15:00
 • Cena dle smlouvy
  2 946 085,35 Kč s DPH (2 434 781,28 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  2 946 085,35 Kč s DPH (2 434 781,28 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  2 702 607,22 Kč s DPH (2 191 303,15 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)