Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Cyklostezka Varenská x Hornopolní - Hollarova, 1. část

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000134
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Realizace stavby „Cyklostezka Varenská x Hornopolní – Hollarova, 1. část“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Stavba zahrnuje výstavbu cyklistické komunikace, opravu chodníků, úpravu přechodů pro chodce s vybudováním ochranných ostrůvků. Dále bude provedena přeložka VO v části úseku a bude navýšeno zábradlí na minimální výšku pro cyklistickou dopravu na mostě na ul. Českobratrská.
 • Předpokládaná hodnota
  3 617 569,71 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  26.6.2018 11:45:54
 • Poslední změna
  19.11.2019 10:41:02, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  19.7.2018 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Eva Vyvialová, tel: 599 442 035, evyvialova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
60838744 STRABAG a.s. CZ 4 815 584,73 Kč s DPH 3 979 822,09 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  STRABAG a.s., IČ: 60838744, CZ
 • Nabídková cena
  4 815 584,73 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  3.9.2018 12:00:00
 • Cena dle smlouvy
  4 815 584,73 Kč s DPH (3 979 822,09 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  4 815 584,73 Kč s DPH (3 979 822,09 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  741 491,74 Kč s DPH (612 803,09 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

 • Smlouva_3036_2018.pdf (pdf, 830.48 kB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/e774005f8da13f4/5b991690c643eSmlouva-3036-2018.pdf
  uveřejněno 12.9.2018 15:37:34 uživatelem Ing. Ivana Růžičková

Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)