Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000145
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka neukončena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba, část Poruba“ v k.ú. Poruba a Svinov, obec Ostrava a stavby „Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba, část Přemyšov“ v k.ú Svinov a Polanka nad Odrou, obec Ostrava, dle projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, z 09/2013, zak.č.16/2007 a z 11/2013, zak.č.16/2007 včetně dokumentace bouracích prací z 10/2016 a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr z 09/2017, které vypracoval Ing. Josef Rechtik, IČO 166 48 625, se sídlem Hornopolní 12, 702 00 Ostrava.
 • Předpokládaná hodnota
  31 701 627,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  18.7.2018 10:08:47
 • Poslední změna
  3.10.2018 10:28:40, Kateřina Richterová
 • Lhůta pro podání nabídek
  8.8.2018 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Kateřina Richterová, tel: 599443018, krichterova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
25317628 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. CZ 41 491 797,00 Kč s DPH 34 290 741,00 Kč bez DPH
47666374 HYDROSPOR spol. s r.o. CZ 33 830 738,04 Kč s DPH 27 959 287,64 Kč bez DPH
25855581 JANKOSTAV s.r.o. CZ 36 482 406,00 Kč s DPH 30 150 749,00 Kč bez DPH
25890981 KR OSTRAVA a.s. CZ 29 661 940,00 Kč s DPH 24 514 000,00 Kč bez DPH
26843099 Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o. CZ 36 299 469,91 Kč s DPH 29 999 561,91 Kč bez DPH
41035704 STASPO, spol. s r.o. CZ 37 514 228,00 Kč s DPH 31 003 494,00 Kč bez DPH

Dokumenty

Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)