Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Rekonstrukce kanalizace v ulici Výstavní

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000162
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Rekonstrukce kanalizace v ulici Výstavní“, v k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby, zak. č. 2743/DPS-2015 zpracované společností KONEKO, spol. s.r.o., IČO: 00577758, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava v červnu 2016.
 • Předpokládaná hodnota
  35 427 559,54 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  18.7.2018 15:08:15
 • Poslední změna
  4.10.2021 13:25:21, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  9.8.2018 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Eva Vyvialová, tel: 599 442 035, evyvialova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
47666374 HYDROSPOR spol. s.r.o. CZ 42 836 135,43 Kč s DPH 35 401 764,82 Kč bez DPH
25855581 JANKOSTAV s.r.o. CZ 43 696 993,05 Kč s DPH 36 113 217,40 Kč bez DPH
25890981 KR OSTRAVA a.s. CZ 35 453 000,00 Kč s DPH 29 300 000,00 Kč bez DPH
26843099 Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o. CZ 43 066 418,41 Kč s DPH 35 592 081,33 Kč bez DPH
41035704 STASPO, spol. s.r.o. CZ 41 634 287,54 Kč s DPH 34 408 502,10 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  KR OSTRAVA a.s., IČ: 25890981, CZ
 • Nabídková cena
  35 453 000,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  17.10.2018 09:00:00
 • Cena dle smlouvy
  35 453 000,00 Kč s DPH (29 300 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  35 025 528,55 Kč s DPH (28 946 717,81 Kč bez DPH)

Dokumenty

Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)