Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Stavební úpravy bermy Ostravice (TDS+BOZP)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000146
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně aktualizace Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci dvou staveb, které spolu bezprostředně souvisí a jsou prostorově propojeny. Jedná se o stavbu: „Rekonstrukce komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice“ a stavby s názvem „Stavební úpravy opevnění bermy řeky Ostravice – Moravský břeh – SO 03“ 2016.
 • Předpokládaná hodnota
  485 394,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  24.7.2018 12:41:44
 • Poslední změna
  18.11.2019 14:47:39, Ing. Ivana Fatková
 • Kontaktní osoba
  Ing. Kamila Vasilová, tel: 599442345, kvasilova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
48394637 INKOS-OSTRAVA, a.s. CZ 519 090,00 Kč s DPH 429 000,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  INKOS-OSTRAVA, a.s., IČ: 48394637, CZ
 • Nabídková cena
  519 090,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  23.7.2018 15:43:00
 • Cena dle smlouvy
  519 090,00 Kč s DPH (429 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  519 090,00 Kč s DPH (429 000,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)