Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Oprava vodovodu a kanalizace ul. Bastlova

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000175
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby „Oprava vodovodu a kanalizace ul. Bastlova“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, v květnu 2018. Stavba bude realizována v souladu s „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“ a „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“, které zpracoval provozovatel vodovodní sítě, OVAK a.s.
 • Předpokládaná hodnota
  1 100 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  24.7.2018 07:27:06
 • Poslední změna
  26.2.2019 10:05:23, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  12.7.2018 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Kateřina Richterová, tel: 599443018, krichterova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
45193673 Ostravské vodárny a kanalizace a.s. CZ 1 355 608,00 Kč s DPH 1 120 337,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ: 45193673, CZ
 • Nabídková cena
  1 355 608,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  23.7.2018 07:19:00
 • Cena dle smlouvy
  1 355 608,00 Kč s DPH (1 120 337,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  1 355 608,00 Kč s DPH (1 120 337,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

 • Smlouva_2699_2018.pdf (pdf, 908.19 kB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/cb38f07f89ddbeb/5b56b6aac1fa6Smlouva-2699-2018.pdf
  uveřejněno 24.7.2018 07:18:44 uživatelem Kateřina Richterová