Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká (TDS + BOZP)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000148
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Výkon odborného technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně aktualizace Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká“ v k. ú. Svinov, obec Ostrava.
 • Předpokládaná hodnota
  700 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  31.7.2018 14:21:26
 • Poslední změna
  3.10.2019 12:22:51, Ing. Ivana Fatková
 • Kontaktní osoba
  Ing. Eva Vyvialová, tel: 599 442 035, evyvialova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
64082008 Ing. Luděk Konečný CZ 774 400,00 Kč s DPH 640 000,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Ing. Luděk Konečný, IČ: 64082008, CZ
 • Nabídková cena
  774 400,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  31.7.2018 12:30:00
 • Cena dle smlouvy
  774 400,00 Kč s DPH (640 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  774 400,00 Kč s DPH (640 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)