Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Dodávka programového vybavení pro zajištění souladu spisové služby

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000207
 • Druh VZ
  Dodávky
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Dodávka programového vybavení pro ověřování a podepisování dokumentů elektronické spisové služby eSpis magistrátu města Ostravy a úřadů městských obvodů Ostravy a dále elektronické spisové služby eSpis Lite příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava a obcí ve správním obvodu Ostrava, kvalifikovanými elektronickými podpisy a kvalifikovanými elektronickými pečetěmi v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (Nařízení eIDAS) a zákonem č. 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
 • Předpokládaná hodnota
  1 600 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  7.8.2018 08:50:03
 • Poslední změna
  11.9.2018 07:52:35, Ing. Ivana Růžičková
 • Lhůta pro podání nabídek
  22.8.2018 14:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Radana Lašová, tel: +420 555 135 606, lasova@ovanet.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)