Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Cyklostezky (žádost o dotaci)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P13V00000008
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících ve zpracování a předložení kompletních žádostí o dotaci na vybudování pěti vybraných úseků cyklostezek v souladu s příslušnou výzvou k předkládání žádostí o dotaci v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013. Předmět plnění se dělí na části:
  Část A) Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách
  Část B) Cyklostezka Statek, Mostní
  Část C) Propojenost cyklistické trasy ul. Psohlavců, Martinovská
  Část D) Cyklostezka Počáteční - Slezskoostravský hrad a trasa O v Ostravě-Radvanicích
  Část E) Cyklostezka Nová Ves - vodárna
 • Datum uveřejnění
  16.1.2013 14:32:50
 • Poslední změna
  22.1.2013 14:27:56, Sandra Kysela
 • Lhůta pro podání nabídek
  28.1.2013 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Sandra Kyselá, tel: 599442035 , skysela@ostrava.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)