Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Žádosti o dotace na cyklostezky

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P13V00000023
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem této veřejné zakázky je zpracování a předložení pěti kompletních žádostí o dotaci na vybudování vybraných úseků cyklostezek, včetně všech povinných příloh, do příslušných výzev pro dále specifikovaný projekt. Kompletní žádostí se rozumí žádost ve smyslu kvalitativně i kvantitativně v pořádku, tedy že žádost bude formálně i věcně bez vad v souladu s požadavky příslušné výzvy poskytovatele dotace vyhlášené v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 (dále jen "ROP"), oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblast podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava. Součástí předmětu plnění je tedy také předložení kompletní žádosti o dotaci z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko do příslušné výzvy č. 1.1-19 ROP a 1.1-20 ROP ve stanoveném termínu, tj. do 18.6.2013, dále zajištění a předložení dokumentů včetně vysvětlení v rámci případného doplnění žádosti o dotaci v rámci kontroly formálních náležitostí a také předložení příloh vyžadovaných před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, včetně případných doplnění vznesených poskytovatelem dotace.

  Žádosti o dotace se týkají cyklostezek:
  Část A) Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách
  Část B) Cyklostezka Statek, Mostní
  Část C) Propojenost cyklistické trasy ul. Psohlavců, Martinovská
  Část D) Cyklostezka Počáteční - Slezskoostravský hrad a trasa O v
  Část E) Cyklostezka Nová Ves - vodárna

  Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jakoukoliv část veřejné zakázky nebo na všechny části veřejné zakázky.
 • Datum uveřejnění
  30.1.2013 16:07:30
 • Poslední změna
  8.12.2015 11:41:32, Sandra Kysela
 • Lhůta pro podání nabídek
  11.2.2013 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Sandra Kyselá, tel: 599442035 , skysela@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
26298163 Regionální poradenská agentura, s.r.o. CZ 356 950,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Regionální poradenská agentura, s.r.o., IČ: 26298163, CZ
 • Nabídková cena
  356 950,00 Kč s DPH
 • Cena dle smlouvy
  356 950,00 Kč s DPH (295 000,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)