Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad (TDS, BOZP)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000132
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v rámci realizace stavby "Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad" v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava (ORG 3089), v rámci Integrovaného plánu rozvoje města s názvem "Budoucnost Vítkovic".
 • Předpokládaná hodnota
  2 000 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  30.5.2012 12:41:19
 • Poslední změna
  4.2.2015 15:11:01, Ing. Ivana Růžičková
 • Lhůta pro podání nabídek
  18.6.2012 12:00:00
 • Kontaktní osoba
  Tomáš Smolík, tel: 599442399 , tsmolik@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
42767377 DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. CZ 450 420,00 Kč s DPH
25873962 Ecological Consulting a.s. CZ 945 600,00 Kč s DPH
47155370 Investing servis s.r.o. CZ 1 048 800,00 Kč s DPH
27814742 JS Property, a.s. CZ 390 360,00 Kč s DPH
47155337 OSA projekt s.r.o. CZ 1 038 000,00 Kč s DPH
27796558 Road control system a.s. CZ 1 291 920,00 Kč s DPH
28571690 SAFETY PRO s.r.o. CZ 1 013 760,00 Kč s DPH
27738876 STAVCON s.r.o. CZ 701 280,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  JS Property, a.s., IČ: 27814742, CZ
 • Nabídková cena
  390 360,00 Kč s DPH
 • Cena dle smlouvy
  390 360,00 Kč s DPH (325 300,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  390 360,00 Kč s DPH (325 300,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)