Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Komunikace a chodníky na ul. Zengrova (TDS, BOZP)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000133
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v rámci realizace stavby "Komunikace a chodníky na ul. Zengrova" v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, v rámci Integrovaného plánu rozvoje města s názvem "Budoucnost Vítkovic".
 • Předpokládaná hodnota
  700 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  21.8.2012 09:30:04
 • Poslední změna
  5.3.2014 10:31:59, Ing. Ivana Růžičková
 • Lhůta pro podání nabídek
  18.6.2012 13:30:00
 • Kontaktní osoba
  Martina Bittová, tel: 599442074 , mbittova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
25394983 ČECH - ENGINEERING, a.s. CZ 312 000,00 Kč s DPH
42767377 DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. CZ 215 220,00 Kč s DPH
25873962 Ecological consulting a.s. CZ 613 200,00 Kč s DPH
47155370 Investing servis s.r.o. CZ 454 800,00 Kč s DPH
27814742 JS Property, a.s. CZ 172 560,00 Kč s DPH
47155337 OSA projekt s.r.o. CZ 642 000,00 Kč s DPH
27796558 Road control system a.s. CZ 689 088,00 Kč s DPH
28571690 SAFETY PRO s.r.o. CZ 554 160,00 Kč s DPH
27738876 STAVCON s.r.o. CZ 245 466,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  JS Property, a.s., IČ: 27814742, CZ
 • Nabídková cena
  172 560,00 Kč s DPH
 • Cena dle smlouvy
  172 560,00 Kč s DPH (143 800,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  173 599,00 Kč s DPH (143 800,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)