Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Ostrava-Stará Bělá, Prodloužení kanalizace v ul. Na Surdíku

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000121
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu označené "Ostrava-Stará Bělá, Prodloužení kanalizace v ul. Na Surdíku" je vybudování nové kanalizace (SO 01 Kanalizace DN 300) v ul. Na Surdíku pro gravitační odvedení odpadních vod ze stávající zástavby a nových rodinných domů v předmětné lokalitě s napojením na stávající kanalizační sběrač "D", který odvádí odpadní vody na Ústřední čistírnu odpadních vod (dále jen "ÚČOV") v Ostravě-Přívoze.
 • Datum uveřejnění
  30.5.2012 12:55:00
 • Poslední změna
  11.9.2013 08:33:55, Sandra Kysela
 • Kontaktní osoba
  Sandra Kyselá, tel: 599442035 , skysela@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
25836129 VOSTAV MORAVA a.s. CZ 1 942 986,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  VOSTAV MORAVA a.s., IČ: 25836129, CZ
 • Nabídková cena
  1 942 986,00 Kč s DPH
 • Cena dle smlouvy
  0,00 Kč s DPH (1 605 773,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)