Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Safari v ZOO Ostrava - dopravní prostředky

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P13V00000016
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Dodávky
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je dodávka dopravních prostředků v rámci akce "Safari v ZOO Ostrava". Jedná se o dodávku 2 ks souprav silničních vláčků splňujících požadované parametry.
 • Předpokládaná hodnota
  5 279 748,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  27.6.2013 08:33:49
 • Poslední změna
  4.9.2013 06:41:43, Ing. Petr Měkýš
 • Lhůta pro podání nabídek
  26.8.2013 13:00:00
 • Kontaktní osoba
  Petr Měkýš, tel: 599442356 , pmekys@ostrava.cz
 • Další informace
  Tato veřejná zakázka bude spolufinancována ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 a je součástí Integrovaného plánu rozvoje města "Ostrava - Magnet regionu".

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)