Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Trolejbus Karolina 1. etapa (TDS+BOZP)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000141
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "BOZP"), včetně zpracování Plánu BOZP a jeho průběžné aktualizace při realizaci stavby "Trolejbus Karolina 1. etapa".
 • Předpokládaná hodnota
  700 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  6.6.2012 14:32:31
 • Poslední změna
  5.10.2012 11:12:36, Sandra Kysela
 • Lhůta pro podání nabídek
  18.6.2012 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Sandra Kyselá, tel: 599442035 , skysela@ostrava.cz
 • Další informace
  Tato veřejná zakázka bude spolufinancována ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013.

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
42767377 DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. CZ 299 310,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., IČ: 42767377, CZ
 • Nabídková cena
  299 310,00 Kč s DPH

Dokumenty

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

 • E-vyzva.pdf (pdf, 100.98 kB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/0e8976aab5298d5/382.pdf
  uveřejněno 6.6.2012 14:33:38 uživatelem Sandra Kysela