Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Plošná kanalizace Polanka, I. + 3. etapa - Dodatek č. 3

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000264
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  jednací řízení bez uveřejnění
 • Předmět
  Realizace víceprací na stavbě "Plošná kanalizace Polanka, I. + 3. etapa"
 • Předpokládaná hodnota
  7 346 041,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  13.9.2013 12:34:02
 • Poslední změna
  18.9.2013 08:17:19, Ing. Andrea Cuperová
 • Kontaktní osoba
  Andrea Cuperová, tel: 599443339 , acuperova@ostrava.cz
 • Další informace
  Dodatek č. 3 je součástí Smlouvy o dílo č. 2806/2010/OI ze dne 6.12.2010. Dne 4.4.2012 byl uzavřen dodatek č. 1 a dodatek č. 2 byl uzavřen dne 8.8.2012. Všechny dokumenty jsou vloženy ve složce veřejné zakázky Identifikátor P1000000197. Celková cena díla vč. dodatku č. 1, 2 a 3 činí 114.532.248,55Kč bez DPH.

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
46577238 COMMODUM, spol. s r.o. CZ 8 888 709,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  COMMODUM, spol. s r.o., IČ: 46577238, CZ
 • Nabídková cena
  8 888 709,00 Kč s DPH

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)