Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Přestavba pavilonu vodního ptactva na pavilon evoluce v ZOO Ostrava - TDS a BOZP

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000153
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně průběžné aktualizace plánu BOZP po dobu realizace stavby "Přestavba pavilonu vodního ptactva na pavilon evoluce v ZOO Ostrava" ve Slezské Ostravě
 • Předpokládaná hodnota
  990 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  14.6.2012 14:58:09
 • Poslední změna
  6.9.2012 10:24:54, Ing. Aleš Horák
 • Lhůta pro podání nabídek
  25.6.2012 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Aleš Horák, tel: 599443012 , ahorak@ostrava.cz
 • Další informace
  Tato veřejná zakázka bude spolufinancována ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Dokumenty

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)