Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Prodloužená ul. Ruská (TDS, BOZP)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000152
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v rámci realizace stavby "Prodloužená ul. Ruská" v k. ú. Vítkovice a k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ORG 3130).
 • Předpokládaná hodnota
  2 500 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  28.8.2012 08:04:19
 • Poslední změna
  5.2.2015 10:33:49, Ing. Ivana Růžičková
 • Lhůta pro podání nabídek
  9.7.2012 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ivana Růžičková, tel: 599443256 , iruzickova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
44961944 HBH Projekt spol. s r.o. CZ 1 771 500,00 Kč s DPH
25070282 INFRAM a.s. CZ 1 464 000,00 Kč s DPH
47155370 Investing servis s.r.o. CZ 780 000,00 Kč s DPH
47155337 OSA projekt s.r.o. CZ 1 032 000,00 Kč s DPH
25394983 Sdružení: ČECH-ENGINEERING, a.s. a DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. CZ 690 000,00 Kč s DPH
48589241 SGS Czech Republic, s.r.o. CZ 1 370 880,00 Kč s DPH
45192219 VÍTKOVICE HTB a.s. CZ 1 812 000,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Sdružení: ČECH-ENGINEERING, a.s. a DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., IČ: 25394983, CZ
 • Nabídková cena
  690 000,00 Kč s DPH
 • Cena dle smlouvy
  832 480,00 Kč s DPH (688 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  832 480,00 Kč s DPH (688 000,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)