Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Komunikace a chodníky ul. Sirotčí - PD, IČ, AD, BOZP

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P11V00000228
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Předmět
  Vypracování dokumentací a výkon činností v rámci stavby "Komunikace a chodníky ul. Sirotčí" v Ostravě - Vítkovicích v rozsahu:
  - projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR),
  - projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) v rozsahu pro výběr zhotovitele stavby,
  - plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (Plán BOZP) a jeho aktualizace po dobu přípravy stavby,
  - inženýrská činnost ve fázi přípravy stavby pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí,
  - inženýrská činnost ve fázi přípravy stavby pro zajištění pravomocného stavebního povolení,
  - funkce koordinátora BOZP během přípravy stavby,
  - autorský dohled po dobu realizace stavby.
 • Datum uveřejnění
  17.3.2014 13:34:23
 • Poslední změna
  23.3.2016 13:17:24, Ing. Ivana Fatková
 • Kontaktní osoba
  Ivana Růžičková, tel: 599443256 , iruzickova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
48391531 Projekt 2010, s.r.o. CZ 228 000,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Projekt 2010, s.r.o., IČ: 48391531, CZ
 • Nabídková cena
  228 000,00 Kč s DPH
 • Cena dle smlouvy
  273 980,00 Kč s DPH (228 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  228 300,00 Kč s DPH (190 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2012
  60 000,00 Kč s DPH (50 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2014
  64 130,00 Kč s DPH (51 304,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2013
  120 175,00 Kč s DPH (99 318,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

 • Smlouva_1046_2012.pdf (pdf, 4.32 MB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/0d928d4bf8ce0ff/5326eb8f01509SML-1046-2012-OI-LPO-3532978-.pdf
  uveřejněno 17.3.2014 13:34:03 uživatelem Ing. Ivana Růžičková
 • Dodatek-1046D1-2012.pdf (pdf, 532.78 kB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/2efb79421734881/5326eb9f9d30fDodatek-1046D1-2012.pdf
  uveřejněno 17.3.2014 13:33:35 uživatelem Ing. Ivana Růžičková