Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Revitalizace areálu kasáren Hranečník (PD+IČ+koordinátor BOZP)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P09V00000222
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Předmět
  Vypracování projektových dokumentací včetně výkonu inženýrské činnosti a koordinátora BOZP v rámci stavby "Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník".
  Jedná se o vypracování:
  - jednostupňové projektové dokumentace pro stavební řízení a pro výběr zhotovitele stavby na I. etapu stavby, t.j. na rekonstrukci stávajících budov vč. výkonu autorského dohledu, koordinátora BOZP ve fázi projekční přípravy stavby vč. zpracování plánu BOZP a jeho průběžné aktualizace, výkonu inženýrské činnosti na zajištění všech pravomocných stavebních povolení,
  - projektové dokumentace pro územní řízení na II. etapu (technická a dopravní infrastruktura) a III. etapu stavby (výstavba nových objektů), vč. dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) a odborného posudku, výkonu inženýrské činosti na zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a
  dále zajištění:
  - stavebně-technického průzkumu objektu SO 06 - Sklad humanitární pomoci a materiálu PIO, zaměřený zejména na vodorovné nosné konstrukce a základové konstrukce stavby,
  - atmogeochemického (metanového) průzkumu,
  - radonového průzkumu vč. stanovení radonového indexu.
 • Datum uveřejnění
  31.3.2014 09:03:29
 • Poslední změna
  31.3.2014 09:03:29, Ing. Ivana Růžičková
 • Kontaktní osoba
  Ivana Růžičková, tel: 599443256 , iruzickova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
48391531 Projekt 2010 s.r.o. CZ 3 534 300,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Projekt 2010 s.r.o., IČ: 48391531, CZ
 • Nabídková cena
  3 534 300,00 Kč s DPH
 • Cena dle smlouvy
  4 276 800,00 Kč s DPH (3 564 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  4 276 800,00 Kč s DPH (3 564 000,00 Kč bez DPH)