Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

SAFARI v ZOO Ostrava (TDS+BOZP)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000162
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je výkon technického dozoru stavebníka a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "BOZP"), včetně zpracování Plánu BOZP a jeho průběžné aktualizace při realizaci stavby "SAFARI v ZOO Ostrava".
 • Předpokládaná hodnota
  600 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  28.6.2012 14:25:48
 • Poslední změna
  5.10.2012 11:05:37, Sandra Kysela
 • Lhůta pro podání nabídek
  13.7.2012 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Sandra Kyselá, tel: 599442035 , skysela@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
25391194 INGESTA spol. s r.o. CZ 162 000,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  INGESTA spol. s r.o., IČ: 25391194, CZ
 • Nabídková cena
  162 000,00 Kč s DPH

Dokumenty

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)