Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Cyklistické řešení na ul. Na Rovince (PD, IČ, AD)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P14V00000059
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Vypracování dokumentací a výkon níže uvedených činností v rámci stavby "Cyklistické řešení na ul. Na Rovince" v k. ú. Hrabová, obec Ostrava (dále jen "stavba").
  Rozsah plnění:
  - vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v souladu s dokumentací pro územní rozhodnutí vypracovanou společností HaskoningDHV Czech Republic spol. s r.o., archivní číslo 12-o2-47, v srpnu 2013 a Územním rozhodnutím č. 159/2013 vydaným Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně správním dne 31. 10. 2013;
  - vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně jeho aktualizace po dobu přípravy stavby;
  - vypracování dokumentace pro provádění stavby;
  - výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného stavebního povolení;
  - výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby.
 • Datum uveřejnění
  21.5.2014 14:29:29
 • Poslední změna
  16.3.2022 12:09:20, Ing. Simona Wroblowská
 • Kontaktní osoba
  Ivana Růžičková, tel: 599443256 , iruzickova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
45797170 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. CZ 779 240,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., IČ: 45797170, CZ
 • Nabídková cena
  779 240,00 Kč s DPH
 • Cena dle smlouvy
  1 078 110,00 Kč s DPH (891 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  1 078 110,00 Kč s DPH (891 000,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

 • Dodatek_1259D1_2014.pdf (pdf, 472.18 kB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/2efb79421734881/568d29fa0ad18Dodatek-1259D1-2014.pdf
  uveřejněno 6.1.2016 15:51:38 uživatelem Ing. Ivana Růžičková
 • Smlouva_1259_2014.pdf (pdf, 3.52 MB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/87e4b5ce2fe2830/537c9c19450f2Smlouva-1259-2014.pdf
  uveřejněno 21.5.2014 14:29:13 uživatelem Ing. Ivana Růžičková

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

 • Dodatek_1259D2_2019.pdf (pdf, 145.52 kB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/45fceea167a5a36/5e1c09c27dd23Dodatek-1259D2-2019.pdf
  uveřejněno 13.1.2020 07:10:25 uživatelem Ing. Ivana Růžičková