Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Vybavení křižovatky Martinovská, Provozní, 1. Čs. armádního sboru

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P14V00000152
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby "VYBAVENÍ KŘIŽOVATKY Č. 4077 MARTINOVSKÁ-PROVOZNÍ-1.ČS.ARM.SBORU SSZ" - jedná se o vybudování světelného signalizačního zařízení na křížení frekventované místní sběrné komunikaci ? průtahu silnice III. třídy s místními obslužnými komunikacemi, zároveň budou vybudovány nové tramvajové nástupiště náhradou za stávající nevyhovující včetně přístupových pěších tras, pro vybudování SSZ je nutné též rozšíření a úprava stávajících vozovek, vybudování nových přechodů pro chodce, míst pro přecházení a přejezdu pro cyklisty včetně navazujících pěších a cyklistických tras, vegetační úpravy a přeložky a úpravy stávajících inženýrských sítí, zřídí se kamerový dohledový systém a vyhřívané zrcadlo. Stavba je umístěna v katastrálních územích Poruba ? sever a Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava.
 • Předpokládaná hodnota
  16 789 870,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  11.9.2014 07:18:49
 • Poslední změna
  29.10.2014 14:38:32, Ing. Tomáš Smolík
 • Lhůta pro podání nabídek
  9.10.2014 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Tomáš Smolík, tel: 599442399 , tsmolik@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
02604795 ALPINE Bau CZ a.s. CZ 17 117 421,00 Kč s DPH
26177005 COLAS CZ, a.s. CZ 15 377 756,00 Kč s DPH
25317628 FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. CZ 17 430 821,00 Kč s DPH

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)