Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Cyklotrasa M přes Svinovské mosty (PD + IČ + AD)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P14V00000211
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Vypracování dokumentací a výkon níže uvedených činností v rámci stavby "Cyklotrasa M přes Svinovské mosty" v k. ú. Svinov, obec Ostrava (dále jen "stavba").
  Rozsah plnění:
  - vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v souladu s dokumentací pro územní rozhodnutí zpracovanou společností Projekt 2010, s.r.o. v březnu 2014, arch. č. PRO-TZ-8008 a Územním rozhodnutím č. 85/2014 vydaným Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně správním dne 4. 6. 2014;
  - vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně jeho aktualizace po dobu přípravy stavby;
  - vypracování dokumentace pro provádění stavby;
  - výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného stavebního povolení;
  - výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby.
 • Předpokládaná hodnota
  1 954 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  26.9.2014 08:47:23
 • Poslední změna
  22.1.2015 09:39:54, Ing. Ivana Růžičková
 • Lhůta pro podání nabídek
  8.10.2014 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ivana Růžičková, tel: 599443256 , iruzickova@ostrava.cz
 • Další informace
  Zadavatel využil svého práva dle článku VIII. bodu 3. Zadávací dokumentace a předmětnou zakázku zrušil z důvodu neuzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní ze strany vítězného uchazeče.

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)