Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Komunikace - Severní spoj (DÚR+IČ)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P15V00000048
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí v rámci stavby "Komunikace - Severní spoj" v Ostravě. Součástí předmětu veřejné zakázky bude potřebné zaměření, průzkumy, dále zajištění posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a zpracování projektu zhodnocení vlivu stavby na okolní městské obvody. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro územní řízení je investiční záměr "Komunikace - Severní spoj (IZ)", zpracovaný společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., v květnu 2014, zak. č. 130271.
 • Předpokládaná hodnota
  7 190 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  9.7.2015 08:56:36
 • Poslední změna
  2.5.2023 11:17:43, Lucie Kožaná
 • Lhůta pro podání nabídek
  14.9.2015 14:00:00
 • Kontaktní osoba
  Martina Bittová, tel: 599442074 , mbittova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
42767377 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. CZ 5 028 094,00 Kč s DPH
44961944 HBH Projekt spol. s r.o. CZ 10 963 326,00 Kč s DPH
64610357 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. CZ 8 228 000,00 Kč s DPH
45272891 PUDIS a.s. CZ 6 703 400,00 Kč s DPH
60193280 VPÚ DECO PRAHA a.s. CZ 7 114 800,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČ: 42767377, CZ
 • Nabídková cena
  5 028 094,00 Kč s DPH
 • Cena dle smlouvy
  5 101 904,50 Kč s DPH (4 216 450,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2016
  2 412 824,70 Kč s DPH (1 994 070,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2017
  44 286,00 Kč s DPH (36 600,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  1 322 396,90 Kč s DPH (1 092 890,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2020
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2021
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2022
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)