Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Zrušení výpustí do Dolového potoka a Rekonstrukce vodovodu v O. - Proskovicích (II. část)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P15V00000181
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby "Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě - Proskovicích a Rekonstrukce vodovodu Proskovice ul. Světlovská" - 2. část v k.ú. Proskovice, obec Ostrava. Podkladem pro realizaci této veřejné zakázky je projektová dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost Sweco Hydroprojekt, a.s., OZ Ostrava, Varenská 3101/49, PSČ 730 02 Ostrava v 06/2015 pod číslem zakázky 31 5008 01 01.
 • Předpokládaná hodnota
  9 650 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  10.11.2015 14:48:33
 • Poslední změna
  17.7.2017 09:59:57, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  8.12.2015 13:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Tomáš Grasser, tel: 599 443 018, tgrasser@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
25317628 FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. CZ 8 445 155,00 Kč s DPH
47666374 HYDROSPOR spol. s.r.o. CZ 8 258 421,00 Kč s DPH
25855581 JANKOSTAV s.r.o. CZ 7 307 176,00 Kč s DPH
28573994 K2 stavební Moravia s.r.o. CZ 7 252 686,00 Kč s DPH
25890981 KR OSTRAVA a.s. CZ 6 352 500,00 Kč s DPH
25849832 LXM Group a.s. CZ 7 199 500,00 Kč s DPH
26843099 Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o. CZ 8 337 756,00 Kč s DPH
02557690 Noveli Business, s.r.o. CZ 7 137 214,00 Kč s DPH
25864092 STAVIA - silniční stavby, a.s. CZ 7 615 577,00 Kč s DPH
64615391 TALPA - RPF, s.r.o. CZ 8 098 736,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  KR OSTRAVA a.s., IČ: 25890981, CZ
 • Subdodavatelé
  Název Země sídla
  STRABAG a.s. 60838744 CZ
  TALPA - RPF, s.r.o. 64615391 CZ
 • Nabídková cena
  6 352 500,00 Kč s DPH
 • Cena dle smlouvy
  7 094 837,76 Kč s DPH (5 863 502,28 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  7 094 837,76 Kč s DPH (5 863 502,28 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2016
  4 740 348,08 Kč s DPH (3 917 643,05 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)