Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P16V00000212
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby "Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova", v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava. Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace pro provádění stavby, zak. č. 14-o2-11 zpracované společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., IČO: 45797170, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8 v dubnu 2015. Jedná se o vybudování dvou úseků cyklistického propojení mezi stávajícími částmi cyklistických tras na ulicích Novinářská a Výstavní. První úsek začíná napojením na stávající cyklostezku před okružní křižovatkou ulic U Stadionu, Baarova a Novinářská, přechází ul. Baarova, pokračuje kolem ul. Novinářská a končí napojením na stávající cyklostezku za ul. 28. října. Druhý úsek trasy začíná napojením na stávající cyklostezku před ul. Zelená, pokračuje kolem ul. Výstavní a je zakončena napojením na stávající cyklostezku před křižovatkou ul. Průmyslová a Železárenská.
 • Předpokládaná hodnota
  11 847 795,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  2.3.2017 09:50:32
 • Poslední změna
  16.3.2022 12:12:07, Ing. Simona Wroblowská
 • Lhůta pro podání nabídek
  30.3.2017 13:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Tomáš Grasser, tel: 599 443 018, tgrasser@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
02604795 ALPINE Bau CZ a.s. CZ 9 918 490,47 Kč s DPH 8 197 099,56 Kč bez DPH
47676175 AWT Rekultivace a.s. CZ 9 293 621,98 Kč s DPH 7 680 679,32 Kč bez DPH
45274924 EUROVIA CS, a.s. CZ 11 171 227,63 Kč s DPH 9 232 419,53 Kč bez DPH
46678468 HOCHTIEF CZ a.s. CZ 10 694 211,35 Kč s DPH 8 838 191,20 Kč bez DPH
25855581 JANKOSTAV s.r.o. CZ 10 291 956,01 Kč s DPH 8 505 748,77 Kč bez DPH
64610225 OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. CZ 8 845 137,10 Kč s DPH 7 310 030,66 Kč bez DPH
25864092 STAVIA - silniční stavby, a.s. CZ 14 327 023,53 Kč s DPH 11 840 515,31 Kč bez DPH
60838744 STRABAG a.s. CZ 10 169 047,50 Kč s DPH 8 404 171,49 Kč bez DPH
48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o. CZ 10 278 859,84 Kč s DPH 8 494 925,49 Kč bez DPH
25917838 TREPART s.r.o. CZ 14 208 158,15 Kč s DPH 11 742 279,46 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., IČ: 64610225, CZ
 • Nabídková cena
  8 845 137,10 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  23.6.2017 00:00:00
 • Cena dle smlouvy
  8 887 580,46 Kč s DPH (7 345 107,82 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2021
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2020
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  1 808 846,13 Kč s DPH (1 494 914,16 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2017
  7 064 734,79 Kč s DPH (5 838 623,79 Kč bez DPH)

Dokumenty

Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

 • SMLOUVA_1781D1_2017.pdf (pdf, 666.67 kB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/a067a37563370de/5a1e9f1c2b437DODATEK-C-1-1781D1-2017.pdf
  uveřejněno 29.11.2017 12:55:09 uživatelem Ing. Lenka Jurníčková
 • SMLOUVA_1781_2017.pdf (pdf, 715.47 kB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/c7ff062936a96d3/594cd462dbad5SMLOUVA-1781-2017.pdf
  uveřejněno 23.6.2017 10:42:50 uživatelem Ing. Lenka Jurníčková

Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)