Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Revitalizace zeleně Karolina

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000046
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je výsadba stromů, keřů, trvalek, cibulovin a travin (dále jen "zeleň"), včetně dodání a zajištění následné péče o vysazenou zeleň po dobu 3 let na pozemcích parc.č. 3380/13, 276/11, 4246/9, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.
  Výsadba zeleně bude provedena podle dokumentací "Alej na ulici K Trojhalí u Nové Karoliny v k.ú. Moravská Ostrava", z října 2016 a "Revitalizace stávající zeleně u Nové Karoliny - extenzivní záhony", z března 2017 vše zpracované Ing. Magdou Cigánkovou Fialovou, IČO: 69221189, se sídlem: Bukovanského 2089/37, 710 00, Ostrava - Slezská Ostrava.
 • Předpokládaná hodnota
  1 938 025,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  27.3.2017 11:27:31
 • Poslední změna
  24.3.2022 10:50:39, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  7.4.2017 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Lenka Jurníčková, tel: 599442035, ljurnickova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
47676175 AWT Rekultivace a.s. CZ 1 717 515,85 Kč s DPH 1 419 434,59 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  AWT Rekultivace a.s., IČ: 47676175, CZ
 • Nabídková cena
  1 717 515,85 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  3.5.2017 00:00:00
 • Cena dle smlouvy
  1 717 515,85 Kč s DPH (1 419 434,59 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  1 717 515,85 Kč s DPH (1 419 434,59 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2018
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2017
  1 461 753,24 Kč s DPH (1 208 060,52 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2019
  85 254,20 Kč s DPH (70 458,01 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

 • Dodatek_1239D1_2017.pdf (pdf, 3.5 MB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/3a84163b3523afe/593e3a03051cdDodatek-1239D1-2017.pdf
  uveřejněno 12.6.2017 08:52:45 uživatelem Ing. Lenka Jurníčková
 • smlouva_1239_2017.pdf (pdf, 402.61 kB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/6bb14875e45bba0/590c5648dd7ffsmlouva-1239-2017.pdf
  uveřejněno 5.5.2017 12:39:16 uživatelem Ing. Lenka Jurníčková

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)