Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Aktualizace SEAP/SECAP, provedení monitorovací bilance emisí (MEI)"

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000008
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní zprávy o plnění Akčního plánu udržitelné energetiky (dále „SEAP“) včetně provedení související monitorovací bilance emisí (dále „MEI“) v předepsaném rozsahu, zpracování Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu (dále „SECAP“) a všech souvisejících podpůrných materiálů potřebných k jeho projednání Radou a Zastupitelstvem města Ostravy, včetně zajištění vypořádání případných připomínek ze strany kanceláře Paktu starostů a primátorů(dále „Pakt“), až do úplné akceptace Paktem.
 • Předpokládaná hodnota
  1 300 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  8.3.2017 15:06:50
 • Poslední změna
  6.3.2020 10:17:55, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  20.3.2017 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ivana Fatková, tel: 599442373 , ifatkova@ostrava.cz
 • Další informace
  U této veřejné zakázky se předpokládá, že bude spolufinancována 80% ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
26783762 E-expert, spol. s r.o. CZ 1 123 364,00 Kč s DPH 928 400,00 Kč bez DPH
61503240 ENVIROS, s.r.o. CZ 1 058 750,00 Kč s DPH 875 000,00 Kč bez DPH
27876829 SEVEn Energy s.r.o. CZ 1 172 490,00 Kč s DPH 969 000,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  ENVIROS, s.r.o., IČ: 61503240, CZ
 • Nabídková cena
  1 058 750,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  18.4.2017 00:00:00
 • Cena dle smlouvy
  1 058 750,00 Kč s DPH (875 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  1 058 750,00 Kč s DPH (875 000,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

 • Smlouva_1125_2017.pdf (pdf, 756.54 kB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/cb38f07f89ddbeb/59006fe5d5dfaSmlouva-1125-2017.pdf
  uveřejněno 26.4.2017 12:01:55 uživatelem Ing. Ivana Fatková

Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)