Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Domov pro seniory Hulváky - PD, IČ, AD

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000110
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného stavebního povolení a výkonu autorského dozoru po dobu realizace stavby "Domov pro seniory Hulváky", v k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava.
 • Předpokládaná hodnota
  5 661 735,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  21.6.2017 07:47:53
 • Poslední změna
  20.9.2022 14:49:09, Ing. Aleš Horák
 • Lhůta pro podání nabídek
  19.7.2017 13:00:00
 • Kontaktní osoba
  Aleš Horák, tel: 599443012 , ahorak@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
05725674 CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. CZ 4 779 500,00 Kč s DPH 3 950 000,00 Kč bez DPH
25849204 TECHNICO Opava s.r.o. CZ 4 089 800,00 Kč s DPH 3 380 000,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  TECHNICO Opava s.r.o., IČ: 25849204, CZ
 • Nabídková cena
  4 089 800,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  26.10.2017 10:00:00
 • Cena dle smlouvy
  5 313 110,00 Kč s DPH (4 391 000,00 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2021
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)