Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Stavební úpravy pavilonu H1 a H2

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000171
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby "Stavební úpravy v pavilónu H2 – zřízení Metabolické JIP a nové chráněné únikové cesty v pavilonu H1 a H2" v Městské nemocnici Ostrava v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost DaF-PROJEKT s.r.o., se sídlem: Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava, IČO: 25905813, v červnu 2016 s dopracováním v září 2017, č. zakázky: 987/16.
 • Předpokládaná hodnota
  16 594 226,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  3.10.2017 15:55:46
 • Poslední změna
  11.3.2021 14:59:51, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  30.11.2017 14:00:00
 • Kontaktní osoba
  Andrea Laslopová, tel: +420 599 443 339, alaslopova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
46900918 Pozemní stavitelství Zlín a.s. CZ 17 510 205,00 Kč s DPH 14 471 244,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Pozemní stavitelství Zlín a.s., IČ: 46900918, CZ
 • Nabídková cena
  17 510 205,00 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  28.3.2018 12:00:00
 • Cena dle smlouvy
  19 096 218,20 Kč s DPH (15 781 998,51 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  19 096 218,20 Kč s DPH (15 781 998,51 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2019
  0,00 Kč s DPH (0,00 Kč bez DPH)

Dokumenty

Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)