Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000012
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem „Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová“, v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava.
  Jedná se o výstavbu obslužné komunikace, která bude sloužit jako příjezd k budoucím rodinným domům a bude veřejně přístupná. Součástí realizace stavby jsou inženýrské sítě – vybudování dešťové kanalizace a napojení nové větve svítidel veřejného osvětlení.
  Podkladem pro realizaci této veřejné zakázky je dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., IČO: 05725674, se sídlem: Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava – Poruba, v prosinci 2017
 • Předpokládaná hodnota
  3 060 183,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  12.3.2018 12:19:31
 • Poslední změna
  2.10.2018 12:57:57, Ing. Ivana Fatková
 • Lhůta pro podání nabídek
  13.2.2018 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Kamila Vasilová, tel: 599442345, kvasilova@ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
45193118 Lesostavby Frýdek-Místek a.s. CZ 2 538 951,47 Kč s DPH 2 098 307,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Lesostavby Frýdek-Místek a.s., IČ: 45193118, CZ
 • Nabídková cena
  2 538 951,47 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  6.3.2018 12:13:00
 • Cena dle smlouvy
  3 201 445,73 Kč s DPH (2 645 822,92 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena
  3 201 445,73 Kč s DPH (2 645 822,92 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

 • Dodatek_0565D2_2018.pdf (pdf, 8.85 MB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/4d76fe97759aa27/5b89275eef469Dodatek-0565D2-2018.pdf
  uveřejněno 31.8.2018 13:32:46 uživatelem Kamila Vasilová
 • Dodatek_0565D1_2018.pdf (pdf, 15 MB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/495e875a2e075a1/5b892715b5182Dodatek-0565D1-2018.pdf
  uveřejněno 31.8.2018 13:31:33 uživatelem Kamila Vasilová
 • Dodatek_0565D3_2018 (pdf, 155.04 kB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/2f45568161a8cdf/5b8921c9ca26cDodatek-c.3-k-SOD-0565-2018-OI-VZKU-Redigovano.pdf
  uveřejněno 31.8.2018 13:09:33 uživatelem Kamila Vasilová
 • Smlouva_0565_2018.pdf (pdf, 1.58 MB)
  http://verejnezakazky.ostrava.cz/files/7d2f8ed5d21a44b/5aa661edcce9bSmlouva-0565-2018.pdf
  uveřejněno 12.3.2018 12:18:18 uživatelem Kamila Vasilová

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)