Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Parkoviště Hlubina - PD+IČ+BOZP+AD

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000032
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Datum zrušení zakázky
  10.4.2018 12:00:00
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby "Parkoviště Hlubina" v k. ú. Moravská Ostrava a k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to dle investičního záměru ke stavbě obj.č. 1043/2017/OD zpracovaného v září 2017 Ostravskými komunikacemi, a.s., IČO: 25396544, se sídlem: Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (příloha č. 1 této výzvy k podání nabídek).
  Rozsah předmětu veřejné zakázky:
  - zpracování dokumentace k posouzení záměru ve zjišťovacím řízení rozptylové studie,
  - zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR),
  - zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního(ch) povolení (DSP),
  - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS),
  - zpracování plánu BOZP včetně zajištění funkce koordinátora BOZP,
  - výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby v rozsahu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení,
  - výkon autorského dozoru.
 • Předpokládaná hodnota
  2 914 470,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  7.3.2018 16:35:42
 • Poslední změna
  10.4.2018 15:27:10, Ing. Tomáš Smolík
 • Lhůta pro podání nabídek
  26.3.2018 13:00:00
 • Kontaktní osoba
  Andrea Laslopová, tel: +420 599 443 339, alaslopova@ostrava.cz

Dokumenty

Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)