Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Inteligentní dopravní systémy - II.etapa (PD+AD+IČ)

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000018
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby přípojek NN 0,4 kV pro připojení informačních panelů na zastávkách městské hromadné dopravy a samotných informačních panelů v rámci realizace stavby "Inteligentní dopravní systémy - II. etapa", obec Ostrava. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále výkon inženýrské činnosti pro zajištění povolení stavby – přípojek NN 0,4 kV a výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby.
 • Předpokládaná hodnota
  1 900 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  17.4.2018 14:19:56
 • Poslední změna
  2.5.2018 10:22:34, Ing. Martina Bittová
 • Lhůta pro podání nabídek
  2.5.2018 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Martina Bittová, tel: 599442074 , mbittova@ostrava.cz
 • Další informace
  U této veřejné zakázky se předpokládá spolufinancování ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

  Ve lhůtě pro podání nabídek nebyla doručena žádná nabídka.

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)